Branschmöte 93

Årets talare är Robert Bergqvist. Efter 13 år som chefsekonom på SEB har han nu en friare roll, som SEBs seniorekonom. Branschmöte 93 är på onsdag 21 september. Platsen är som vanligt vårt kontor på Avenyn 10. Tiden är från 17.30 till 21. Anmälan görs här på branschmote.se. Bjud gärna med en kollega, vän, partner.

Vi har nu så många anmälda som vi klarar i vår lokal.
Anmälan är därför stängd. Vid frågor, kontakta Anna, Anna.Danesjo.Jarestam@svenskaskeppshypotek.se eller Anders, anders.korsgren@svenskaskeppshypotek.se.

Branschmöte 90

Årets talare Leif Pagrotsky.
Branschmöte 90 var också ett jubileum, Svenska Skeppshypotek firade nittio. Med erfarenhet som handels- och näringsminister, plus generalkonsul i New York, har Leif Pagrotsky god inblick i sjöfartsbranschen och världshandeln. Spaningarna kring handel och Brexit var lika konkreta som insiktsfulla.

 

Branschmöte 89

Årets talare Roger Josefsson och Martin Larsson.
Talarna var två – Roger Josefsson och Martin Larsson. Liksom ämnena: Martin fokuserade på den kompetens branschen behöver imorgon, och hur vi lockar studenter till utbildningen idag. Roger tolkade tecken och tendenser i världens ekonomi, och redovisade hur det påverkar oss och branschen här hemma.

 

Branschmöte 88

Årets talare Henrik Mitelman.
Årets talare, tillika Årets ekonomijournalist 2017, Henrik Mitelman, gav oss en komprimerad bild av de affärsmöjligheter som ligger i öppen dag. Med hela handen, entusiasm och stark framtidstro pekade Henrik österut. I den gamla världen, vår del av världen, har enbart de riktigt stora städerna ekonomisk drivkraft. Som tidigare analyschef på SEB, oberoende analytiker och krönikör i Dagens industri bjöd Henrik på många konkreta nedslag runt världen, bland politiker och ekonomer, som stärker bilden.

 

Branschmöte 87

Årets talare Christopher Rex, Danmarks Skibskredit.
Christopher visade i kalla siffror sin totala överblick över branschens alla trender, vilka segment som viker, vilka som stärks. Vi fick se hur flöden ändras, hur godsmängden viker och hur den framåt påverkas av ny teknik, som batteriteknik och förnybar energi, lokalt tänkande med lokal tillverkning, med mera, med mera. Christophers redovisning av världsläget fram till 2030 ligger här nedan som pdf. Öppna, läs och förvånas.

 

Branschmöte 86

Årets talare Pehr G. Gyllenhammar.
Temat var branschen sedd utifrån. Pehr G. Gyllenhammars djupa och breda erfarenhet från industri och politik ledde fram till rådet att lyfta industrins beroende, och därmed Sveriges överlevnad, av sjöfarten. Samt att söka lösningar på branschens problem tillsammans med brukarna, det vill säga industrin, och sedan presentera dessa lösningar för politiker och andra påverkare. Den efterföljande diskussionen menade att kapital inte är en bristvara och att dagens politiska läge ytterligare stärker behovet av nationell kontroll över sjöfarten.

Hitta hit