Branschmöte 93

Du är varmt välkommen att anmäla dig till Branschmöte 93.
Formulär nedan. Välkommen.

Branschmöte 90

Årets talare Leif Pagrotsky.
Branschmöte 90 var också ett jubileum, Svenska Skeppshypotek firade nittio. Med erfarenhet som handels- och näringsminister, plus generalkonsul i New York, har Leif Pagrotsky god inblick i sjöfartsbranschen och världshandeln. Spaningarna kring handel och Brexit var lika konkreta som insiktsfulla.

 

Branschmöte 89

Årets talare Roger Josefsson och Martin Larsson.
Talarna var två – Roger Josefsson och Martin Larsson. Liksom ämnena: Martin fokuserade på den kompetens branschen behöver imorgon, och hur vi lockar studenter till utbildningen idag. Roger tolkade tecken och tendenser i världens ekonomi, och redovisade hur det påverkar oss och branschen här hemma.

 

Branschmöte 88

Årets talare Henrik Mitelman.
Årets talare, tillika Årets ekonomijournalist 2017, Henrik Mitelman, gav oss en komprimerad bild av de affärsmöjligheter som ligger i öppen dag. Med hela handen, entusiasm och stark framtidstro pekade Henrik österut. I den gamla världen, vår del av världen, har enbart de riktigt stora städerna ekonomisk drivkraft. Som tidigare analyschef på SEB, oberoende analytiker och krönikör i Dagens industri bjöd Henrik på många konkreta nedslag runt världen, bland politiker och ekonomer, som stärker bilden.

 

Branschmöte 87

Årets talare Christopher Rex, Danmarks Skibskredit.
Christopher visade i kalla siffror sin totala överblick över branschens alla trender, vilka segment som viker, vilka som stärks. Vi fick se hur flöden ändras, hur godsmängden viker och hur den framåt påverkas av ny teknik, som batteriteknik och förnybar energi, lokalt tänkande med lokal tillverkning, med mera, med mera. Christophers redovisning av världsläget fram till 2030 ligger här nedan som pdf. Öppna, läs och förvånas.

 

Branschmöte 86

Årets talare Pehr G. Gyllenhammar.
Temat var branschen sedd utifrån. Pehr G. Gyllenhammars djupa och breda erfarenhet från industri och politik ledde fram till rådet att lyfta industrins beroende, och därmed Sveriges överlevnad, av sjöfarten. Samt att söka lösningar på branschens problem tillsammans med brukarna, det vill säga industrin, och sedan presentera dessa lösningar för politiker och andra påverkare. Den efterföljande diskussionen menade att kapital inte är en bristvara och att dagens politiska läge ytterligare stärker behovet av nationell kontroll över sjöfarten.

Anmälan

Ja tack, jag kommer gärna.
Jag tar gärna med en gäst.

Nej tack, jag kommer inte.

Jag samtycker till och informeras om att mina personuppgifter, som jag lämnar till Svenska Skeppshypotek i samband med min [anmälan ovan], får sparas och användas av Svenska Skeppshypotek för att tillhandahålla mig information om Svenska Skeppshypoteks verksamhet, såsom utskick av årsredovisning, samt för att bjuda in mig till de arrangemang som Svenska Skeppshypotek arrangerar, såsom det årliga Branschmötet.

Mina personuppgifter sparas så länge det är nödvändigt för att uppfylla ovanstående ändamål. Jag kan när som helst begära att mina personuppgifter raderas, varefter jag inte kommer att erhålla information, inbjudningar eller någon annan av Svenska Skeppshypoteks tjänster.

Mer information om hur Svenska Skeppshypotek hanterar personuppgifter finns i Svenska Skeppshypoteks personuppgiftspolicy.

Tack för din anmälan!

Tack för ditt svar, även om det var tråkigt. Med Branschmöte 91 kommer en ny chans i september 2020.

Hitta hit